0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

Acta Geographica Lodziensia t. 102/2014 (ePrasa)

0.00  (0 ocen)
 Sprawdź recenzje
31,50 zł
25,20 zł
Cena zawiera podatek VAT.
Oszczędzasz 6,30 zł
Wysyłka:
online
Dodaj do schowka

Acta Geographica Lodziensia t. 102/2014

Prekursorką badań interdyscyplinarnych w łódzkim ośrodku geomorfologicznym była Profesor Anna Dylikowa. Współpraca badaczy reprezentujących różne obszary nauki została nawiązana pod-czas archeologicznych badań obozowisk ludności późnopaleolitycznej, które stwierdzono na po-wszechnie znanym stanowisku w Witowie, także w Skaratkach oraz w innych miejscach położonych w pradolinie warszawsko-berlińskiej. W badaniach interdyscyplinarnych, zwanych przez Prof. A. Dy-likową „badaniami zespołowymi”, następował samoistny podział ról, adekwatny do zakresu proble-matyki pojawiającej się na danym stanowisku. Geomorfolog analizował morfologię i strukturę wydm na których bytowali późnopaleolityczni myśliwi i zbieracze, archeolog badał odnalezione artefakty i obiekty, zaś paleobotanik studiował ewolucję roślinności w otoczeniu stanowiska na podstawie ko-palnych sporomorf. Trójosobowy zespół badaczy wydawał się w latach 50. i 60-tych ubiegłego wieku wystarczającym do kompleksowego spojrzenia na paleogeografię badanego stanowiska. Podkreślić należy, że współpraca naukowa była w ośrodku łódzkim bardzo często inicjowana przez archeologów skupiających się w trzech instytucjach – Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Instytu-cie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Aka-demii Nauk. Taka organizacja badań utrzymywała się do końca XX wieku; analizy prowadzono ze zmienną intensywnością, w przeważnie niewielkich zespołach, niekiedy poszerzanych o innych specja-listów. Wielokrotnie konfrontowano świadectwa geomorfologiczne, archeologiczne, palinologiczne i wyniki radiometrycznych datowań osadów. Zazwyczaj ich wymowa była zbliżona, ale szczególnie wiele uczyły sytuacje, gdy geomorfolog, archeolog, paleobotanik i fizyk przedstawiali rozbieżne wyniki i wnioski. Sytuacje braku zgodności prowadzonych równolegle analiz specjalistycznych zmuszały do pogłębiania studiów literatury przedmiotu, sięgania do kolejnych źródeł i analiz, reinterpretacji da-nych. Paradoksalnie, rewizję panujących wówczas poglądów i postęp w paleogeografii udawało się uzyskać właśnie w sytuacji sprzeczności wyników poszczególnych analiz, która na początku badań wydawała się niemożliwa do pokonania, a później okazywała się jedynie pozorna. Istotny przełom w badaniach interdyscyplinarnych w ośrodku łódzkim nastąpił w pierwszej deka-dzie XXI wieku w związku z eksploracją unikalnego, małego torfowiska wysoczyznowego „Żabieniec”, położonego na Wzniesieniach Łódzkich w odległości kilku kilometrów na północ do podłódzkich Brze-zin. Tym razem inicjatywa badawcza była po stronie badaczy z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, a obiekt torfowiskowy w którym zostały zbadane osady o miąższości blisko 16,5 m, dawał nadzieję na kompleksowe odtworzenie zmian środowiskowych obejmujących Wzniesienia Łódzkie po-między górnym plenivistulianem a współczesnością. Zespół badawczy uległ znacznemu poszerzeniu – oprócz geomorfologów, archeologa i paleobotanika w jego skład weszli także: geochemik i hydrochemik, hydrogeolog, diatomolg, torfoznawca, gleboznawca, fizyk, historyk oraz specjaliści prowadzący analizy makroszczątków roślinnych, a także analizy paleozoologiczne: kopalnych wioślarek, ameb skorupkowych i muchówek. Badania interdyscyplinarne torfowiska „Żabieniec” nie polegały na nie-uzasadnionym multiplikowaniu kolejnych analiz. Żadna analiza wykonana w oparciu o osady organo-geniczne z „Żabieńca” nie okazała się niepotrzebna. Szkoda jedynie, że własności ekosystemu jezior-no-torfowiskowego nie pozwoliły na rozwój niektórych spośród badanych mikroorganizmów przez całe minione 20 000 lat i nie udało się osiągnąć wyższej rozdzielczości analiz. Badania interdyscyplinarne miały na celu odtworzenie zmienności szeregu konkretnych parame-trów środowiska, w tym niektórych o charakterze ilościowym, uzyskanych z różnych źródeł za pomocą odpowiednich metod badawczych. Zbiór tak zgromadzonych danych, zwanych w literaturze danymi multi-proxy, obrazował ewolucję systemu torfowiskowego w funkcji czasu, odwzorowując tym samym zmiany środowiskowe. Osiągnięto dzięki temu m. in. ciągły obraz zmian roślinności, stosunków wodnych, zmian termicznych, wilgotnościowych, trofii, odczynu, denudacji mechanicznej i chemicznej oraz szeregu innych parametrów. Podstawę dla śledzenia zmian i ich analizy stanowił precyzyjnie sekwencjonowany rdzeń uzyskany z torfowiska, w którym wyróżniono łącznie 23 poziomy, z których 11 przypada na schyłek vistulianu, a 12 na holocen. Dzięki wykorzystaniu matematycznego modelu wiek-głębokość można było wyróżnione poziomy dokładnie ulokować w czasie. Tym razem na poziomie syntezy, jakościowy opis zmian środowiskowych, który jest zazwyczaj subiektywny ze swej natury, zo-stał zastąpiony interpretacją wyników ilościowych, zestawionych w kolejne diagramy, wykresy i krzy-we. Takie podejście umożliwi bardziej ścisłe odwoływanie się do uzyskanych wyników. Można zakła-dać, że w przyszłości badania interdyscyplinarne będą nabierały w coraz większym stopniu charakteru ilościowego, gdyż takie ujęcie gwarantuje tak potrzebny w nauce obiektywizm. W generalnie podobnym do wymienionego składzie specjalistów przeprowadzono badania inter-dyscyplinarne stanowiska Koźmin Las, przedstawiane w niniejszym tomie. W odróżnieniu od badań torfowiska „Żabieniec”, na którym analizowano miąższą serię organogeniczną, w Koźminie zetknęli-śmy się z problemem uzyskania maksimum informacji z serii biogenicznej o niewielkiej, zaledwie kil-kudziesięciocentymetrowej miąższości i innej genezie. Pozycja stratygraficzna analizowanej serii osa-dów organicznych i organiczno-mineralnych, a szczególnie jej znaczne rozprzestrzenienie i fakt, że zawiera ona dobrze zachowane i liczne świadectwa funkcjonowania późnovistuliańskiego lasu na dnie Kotliny Kolskiej, stanowią o jej unikalności. Występowanie grubego detrytusu organicznego pod po-stacią kilkuset pni powalonych in situ drzew oraz ich karp spowodowało konieczność włączenia do zespołu badawczego dendrochronologia, antrakologa oraz przedstawicieli z obszaru nauk leśnych. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione w niniejszym tomie treści przyczynią się do postępu paleoge-ografii i pozwolą lepiej zrozumieć naturalne podłoże oraz kierunek, skalę i dynamikę zmian środowi-skowych, które nastąpiły w środowisku doliny stosunkowo dużej rzeki nizinnej z chwilą ostatecznego ustępowania warunków peryglacjalnych.

 • Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Nauki matematyczno-przyrodnicze »
  3. Geografia
 • Redakcja: Danuta Dzieduszyńska, Ewa Smolska, Juliusz Twardy, Krystyna Turkowska, Małgorzata Roman, Maria Łanczot, Paweł Jokiel, Piotr Gębica, Ryszard Borówka, Urszula Somorowska
 • Język wydania: polski
 • ISSN: 0065-1249
 • Liczba stron: 107
 • Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.
  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.
  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
 • Ważne informacje techniczne
 • Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
 • Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
 • Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
 • Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych
Danuta Dzieduszyńska, Juliusz Twardy
Ogólna charakterystyka stanowiska Koźmin Las (Characteristics of the Koźmin Las site) 11
Juliusz Twardy
Litologiczna charakterystyka osadów w stanowisku Koźmin Las i ich interpretacja paleogeograficzna (Lithological characteristics of deposits of the site Koźmin Las and their palaeogeographical interpretation) 23
Joanna Petera-Zganiacz, Karol Andrzejak
Uwarunkowania rozprzestrzenienia i właściwości serii organicznej zawierającej szczątki lasu z młodszego dryasu w Kotlinie Kolskiej (Determinants of the spread and properties of the organic series containing remains of the Younger Dryas forest) 39
Renata Stachowicz-Rybka, Katarzyna Korzeń
Rozwój roślinności w późnym vistulianie oraz funkcjonowanie i zanik ekosystemu leśnego w stanowisku Koźmin Las (Vegetation development in the Late Vistulian and functioning and end of the forest ecosystem in Koźmin Las site) 53
Dominik Pawłowski
Warunki ekologiczne rozwoju późnovistuliańskiego zbiornika Koźmin Las w świetle analizy Cladocera (Ecological conditions of the small Late Vistulian pond of Koźmin Las site in the light of Cladocera analysis) 65
Daniel Okupny, Ryszard K. Borówka, Anna Fortuniak, Julita Tomkowiak
Skład chemiczny osadów organicznych ze stanowiska Koźmin Las (Chemical composition of organic sediments from the Koźmin Las site) 71
Dominik Kacper Płaza, Juliusz Twardy, Piotr Kittel
Z badań nad schyłkowo paleolitycznym osadnictwem w Kotlinie Kolskiej (From the research on the final Palaeolithic settlement in the Koło Basin) 87
Danuta Dzieduszyńska
Zmiany środowiska u schyłku vistulianu w Polsce Środkowej w świetle badań w stanowisku Koźmin Las (Environmental changes at the Vistulian decline in Central Poland as seen from the Koźmin Las site) 97
Słowa kluczowe: zmiany klimatu

Inne autora

Inne z kategorii

Inne wydawcy

Inni Klienci oglądali również

19,00 zł 20,00 zł
Do koszyka

Przegląd Humanistyczny 3/2014

Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej pro...
41,65 zł 49,00 zł
Do koszyka

Iran 1925-2014

Autor przedstawia historię Persji/Iranu w latach 1925–2014, zarówno w okresie rządów dynastii Pahlawich, jak i późniejszej rewolucji islamskiej i jej wpływu na współczesne państwo irańskie. Ciekawie omawia takie kwesti...
48,51 zł 49,00 zł
Do koszyka

Reports on Mathematical Physics 57/1

W tym numerze:P. Szekeres - "Mathematical Physics at the University of Adelaide";L. Bass - "How to predict everything: Nostradamus in the role of Copernicus";A. J. Bracken - "Complex numbers and symmetries in ...
25,49 zł 39,90 zł
Do koszyka

Berlin - Pascal 360 stopni (2014)

Pokręć się po świecie!Berlin jest w stanie zauroczyć pełną rozmachu architekturą i urbanistyką, połączoną z niezwykłym położeniem na brzegu kilku rzek i jezior oraz z atmosferą otwartości, tolerancji, kosmopolityzmu i wielokulturowości. To niekwe...
33,01 zł 39,90 zł
Do koszyka

Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016

Wydarzenia na Ukrainie związane z rewolucją godności oraz polityką Rosji w zakresie prowadzenia wojny hybrydowej skłoniły grupę badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki do przedsta...
17,27 zł 22,00 zł
Do koszyka

Język polski w liceum nr 3 2014/2015

Kornelia Rybicka, Potencjał twórczy a nastawienie na rozwój w badaniach Carol DweckMałgorzata Cieślik-Florczyk, Blog jako nowa forma komunikowania politycznegoAleksandra Francuz, Nasze słowa stają się bezdomne. R&o...
25,56 zł 31,00 zł
Do koszyka

Stosunki Międzynarodowe Tom 49 nr 1 2014

Półrocznik Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ważne akademickie forum prezentacji studiów, materiałów i recenzji na temat zjawisk, instytucji, norm i wyników naukowych obserwacji i analiz...
25,49 zł 39,90 zł
Do koszyka

Nowy Jork - Pascal 360 stopni (2014)

Pokręć się po świecie!Nowy Jork zasługuje na miano prawdziwej „stolicy świata”, i to nie tylko ze względu na ulokowanie w nim siedziby ONZ. Ten olbrzymi miejski organizm, najludniejszy w całych Stanach Zjednoczonych, wywiera znaczący ...
59,33 zł 69,90 zł
Do koszyka

Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku

Brak godzin, zmniejszenie liczby oddziałów, zmiany planu nauczania lub częściowa likwidacja szkoły - to najczęstsze przyczyny przeprowadzania zmian kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. Znajomość kruczków prawnych i korzys...

Recenzje

DODAJ RECENZJĘ
Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!
 
Uwaga: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.