0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

gratis do wyboru

Książki

KATEGORIE
ZAWĘŻONE WYNIKI WYSZUKIWANIA
Znaleziono:  3529 pozycji
Przeglądaj: 
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Od najnowszych
Wyświetl:
 • 25
 • 40
 • 60
25

Sądownictwo polubowne a sądy państ...

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
134,10 zł 149,00 zł
Do koszyka

Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sąd

Autor: Marcin Orecki
Wydawca: Wolters Kluwer
Zasada nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład nie może wprowadzać domniemania, że każda taka ingerencja jest nieuprawniona, ponieważ sądy państwowe powinny podej...
PRZEDSPRZEDAŻ  
134,10 zł 149,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Administrator i inspektor ochrony ...

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych

Pozycja prawna

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem re...
PRZEDSPRZEDAŻ  
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Kodeks cywilny, Orzecznictwo. Piśm...

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka

Kodeks cywilny

Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom IV. Spadki

Wydawca: Wolters Kluwer
Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1921–2019 oraz piśmiennictwo z lat 1862–2019, dotyczące przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek...
PRZEDSPRZEDAŻ  
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Kodeks wykroczeń Komentarz

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
224,10 zł 249,00 zł
Do koszyka

Kodeks wykroczeń Komentarz

Redaktor: Tadeusz Bojarski
Wydawca: Wolters Kluwer
W komentarzu wyczerpująco omówiono m.in. zasady odpowiedzialności za wykroczenia, przewidziane za nie kary oraz reguły ich orzekania. Ponadto w opracowaniu znajdują się odniesienia do tych u...
PRZEDSPRZEDAŻ  
224,10 zł 249,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Leksykon cen transferowych

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
179,10 zł 199,00 zł
Do koszyka

Leksykon cen transferowych

Redaktor: Jarosław Mika
Wydawca: Wolters Kluwer
Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w ...
PRZEDSPRZEDAŻ  
179,10 zł 199,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

Wydawca: Wolters Kluwer
CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podat...
PRZEDSPRZEDAŻ  
260,10 zł 289,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Samobójstwo w prawie polskim

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
89,10 zł 99,00 zł
Do koszyka

Samobójstwo w prawie polskim

Wydawca: Wolters Kluwer
Celem publikacji jest określenie statusu zjawiska samobójstwa na gruncie prawa polskiego, w szczególności prawa konstytucyjnego i karnego (sensu largo). W książce zostały zanalizowane...
PRZEDSPRZEDAŻ  
89,10 zł 99,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Prawo administracyjne Pojęcia inst...

Książka (miękka)
PRZEDSPRZEDAŻ
62,10 zł 69,00 zł
Do koszyka

Prawo administracyjne Pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie

Redaktor: Małgorzata Stahl
Wydawca: Wolters Kluwer
Podręcznik omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.:– pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyjnego...
PRZEDSPRZEDAŻ  
62,10 zł 69,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Integrity of administrative law

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka

Integrity of administrative law

Wydawca: Wolters Kluwer
This is the first book on the market which concerns integrity of administrative law. The issue is topical both in theory and in practice of this field, however, it has not been the subject of discu...
PRZEDSPRZEDAŻ  
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Pracownicze plany kapitałowe Komen...

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
143,10 zł 159,00 zł
Do koszyka

Pracownicze plany kapitałowe Komentarz

Wydawca: Wolters Kluwer
Komentarz stanowi szczegółową analizę zupełnie nowej regulacji prawnej, jaką są pracownicze plany kapitałowe, dokonaną zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Sku...
PRZEDSPRZEDAŻ  
143,10 zł 159,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka przedstawia problematykę bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce z perspektywy prawa i socjologii. Szczegółowo omawia uregulowania prawne oraz praktykę udzielania ...
 
35,10 zł 39,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Macierzyństwo

Aspekty materialnoprawne, procesowe i kolizyjnoprawne

Wydawca: Wolters Kluwer
Monografia stanowi krytyczną analizę obowiązujących unormowań dotyczących pochodzenia dziecka od matki – w ujęciu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa prywatnego międzynarodo...
 
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

Wydawca: Wolters Kluwer
Autor ukazuje aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych. W sposób usystematyzowany omawia regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zarówno p...
 
134,10 zł 149,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Prawo budowlane Komentarz - Outlet

Wydawca: Wolters Kluwer
W trzecim wydaniu komentarza do Prawa budowlanego znajdziesz m.in. omówienie zmian, które weszły w życie w 2017 i 2018 r. m.in. w wyniku uchwalenia ustaw:- z 11.01.2018 r. o ele...
OUTLET  
119,50 zł 239,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Zakład podatkowy, Pytania i odpowi...

Książka (miękka)
PRZEDSPRZEDAŻ
80,10 zł 89,00 zł
Do koszyka

Zakład podatkowy

Pytania i odpowiedzi

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja stanowi zarówno uniwersalne źródło wiedzy, jak i próbę odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu opodatkowania zysków zagranicznego zakładu....
PRZEDSPRZEDAŻ  
80,10 zł 89,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Instytucje gospodarki rynkowej - Outlet

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja stanowi kompendium wiedzy o gospodarce omawiające zagadnienia teoretyczno-definicyjne. Założeniem autorów podręcznika jest popularyzacja problematyki ekonomicznej i prawnej, czyli...
OUTLET  
24,50 zł 49,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

VAT Komentarz - Outlet

Książka (twarda)
OUTLET
164,50 zł 329,00 zł
Do koszyka
- 50 %

VAT Komentarz - Outlet

Wydawca: Wolters Kluwer
Dwunaste wydanie komentarza zaktualizował Adam Bartosiewicz. Poprzednie wydania zostały tworzone wspólnie przez Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego.W publikacji przeanalizowano ...
OUTLET  
164,50 zł 329,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

HR na zakręcie

Zarządzanie przez pomiar czy aktywacja kreatywności?

Autor: Beata Jamka
Wydawca: Wolters Kluwer
Książka jest zbiorem artykułów prezentujących zasadniczy problem, z jakim mierzą się obecnie działy HR: sprzeczności między potrzebą i wymogami standaryzacji działań kadrowych a silnie ekspo...
 
53,10 zł 59,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Integralność prawa administracyjnego

Perspektywa polska

Wydawca: Wolters Kluwer
Jest to pierwsza na rynku książka dotycząca integralności prawa administracyjnego. Zagadnienie to jest aktualne zarówno w teorii, jak i w praktyce tej dziedziny, jednak do tej pory nie było ...
 
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczeg&oa...
 
107,10 zł 119,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Konkordat polski 1993

Wydawca: Wolters Kluwer
Konkordat polski z 28 lipca 1993 r. wciąż wzbudza skrajne oceny i emocje. Dla jednych jest symbolem oraz instrumentem konfesjonalizacji współczesnej Polski. Jego wypowiedzenie to zasadniczy ...
 
89,10 zł 99,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Pomoc społeczna - Outlet

Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako złożony, ale jednocześnie spójny system, wyodrębn...
OUTLET  
34,50 zł 69,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Ubezpieczenia społeczne Repetytorium

Wydawca: Wolters Kluwer
W publikacji w zwięzły i przystępny sposób omówiono zagadnienia dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych i świadczeń z niego przysługujących, a także świadczeń o charakterze zaopatrz...
 
44,10 zł 49,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Emerytury i renty w praktyce

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja stanowi kompendium wiedzy w zakresie systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce.Kompleksowo omówiono w niej warunki wymagane do przyznania emerytury lub renty, w tym:...
 
107,10 zł 119,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Essential Ultrasound Anatomy

Książka (miękka)
141,75 zł 157,50 zł
Do koszyka

Essential Ultrasound Anatomy

Wydawca: Wolters Kluwer
Presenting sonography in the context of anatomy and clinical practice, Essential Ultrasound Anatomy offers practical, comprehensive coverage of the ultrasound images and important structures that a...
 
141,75 zł 157,50 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Znaleziono:  3529 pozycji
Przeglądaj: 
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Od najnowszych
Wyświetl:
 • 25
 • 40
 • 60
25
 
Uwaga: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.