0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

Prawo finansowe, gospodarcze i handlowe

Znaleziono:  5234 pozycje
Przeglądaj: 
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Od najnowszych
Wyświetl:
 • 25
 • 40
 • 60
25

Zbiór karny PLUS 2019 w.14

Książka (miękka)
PRZEDSPRZEDAŻ
71,10 zł 79,00 zł
Do koszyka

Zbiór karny PLUS 2019 w.14

Wydawca: Wolters Kluwer
Stan prawny na 25.04.2019 r.Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 14)KODEKS KARNY- po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Pr...
PRZEDSPRZEDAŻ  
71,10 zł 79,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Ordynacja podatkowa Komentarz

Wydawca: Wolters Kluwer
Z najnowszego 11. wydania komentarza do Ordynacji podatkowej dowiesz się m.in. o nowych regulacjach w zakresie:- dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w...
PRZEDSPRZEDAŻ  
296,10 zł 329,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Od wojny sprawiedliwej do wojny z ...

Książka (miękka)
PRZEDSPRZEDAŻ
47,50 zł 50,00 zł
Do koszyka

Od wojny sprawiedliwej do wojny z terroryzmem

Siła zbrojna i reglamentacja jej używania (ius contra bellum) w świetle prawa międzynarodowego

Nie jest to książka poświęcona historii prawa międzynarodowego. Nie przedstawiono w niej rozwoju regulacji prawnych dotyczących użycia siły zbrojnej, a analizy skoncentrowano na obowiązującym stani...
PRZEDSPRZEDAŻ  
47,50 zł 50,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Kontrola podatkowa działalności go...

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
134,10 zł 149,00 zł
Do koszyka

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej

Wydawca: Wolters Kluwer
Kontrola podatkowa działalności gospodarczej wypełnia lukę na rynku wydawniczym, związaną z licznymi zmianami przepisów w zakresie zasad kontroli podatkowej i dostarcza niezbędnej wiedzy dla...
PRZEDSPRZEDAŻ  
134,10 zł 149,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Użytkowanie wieczyste, Skutki praw...

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
179,10 zł 199,00 zł
Do koszyka

Użytkowanie wieczyste

Skutki prawne wygaśnięcia. Przekształcenie w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej. Prakt

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności.Z dniem 1.0...
PRZEDSPRZEDAŻ  
179,10 zł 199,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Legal aspects of the organisation ...

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
32,30 zł 34,00 zł
Do koszyka

Legal aspects of the organisation and operation of agricultural co-operatives in Poland

1

Autor: Aneta Suchoń
This monograph is the first book in English devoted to legal aspects of the organisation and work of agricultural cooperatives in Poland. The author rightly points to the rich history of the agric...
PRZEDSPRZEDAŻ  
32,30 zł 34,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Podsłuch procesowy i pozaprocesowy...

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka

Podsłuch procesowy i pozaprocesowy

Kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja stanowi pierwsze na rynku opracowanie obejmujące problematykę podsłuchu procesowego, będącego instytucją postępowania karnego, jak również podsłuchu pozaprocesowego stosowanego pr...
PRZEDSPRZEDAŻ  
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Przewodnik po upadłości konsumenckiej - praktyczny komentarz do przepisów - wzory wniosków o upadłość - Outlet

Wydawca: ODDK
Upadłość konsumencka w języku prawniczym to procedura oddłużania osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Regulują ją przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Praw...
OUTLET  
42,00 zł 84,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Prawo zamówień publicznych Komentarz - Outlet

Wydawca: Wolters Kluwer
Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wd...
OUTLET  
144,50 zł 289,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Prawo wykroczeń

Nowelizacja w praktyce wybranych problemów

Wydawca: Difin
Postępowanie w sprawach o wykroczenia określane jest jako prawnie uregulowana działalność organów procesowych i uczestników postępowania zmierzająca do realizacji materialnego praw...
PRZEDSPRZEDAŻ  
65,55 zł 69,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Prawo budowlane Warunki techniczne...

Książka (miękka)
PRZEDSPRZEDAŻ
17,91 zł 19,90 zł
Do koszyka

Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne

Wydawca: Wolters Kluwer
Stan prawny na: 19.04.2019 r.W 29. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:- z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem sto...
PRZEDSPRZEDAŻ  
17,91 zł 19,90 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Handel narządami ludzkimi w świetle prawa międzynarodowego

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Wokół aksjologicznej wizji człowieka, ciała ...
 
47,50 zł 50,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Ewidencja rozliczeń VAT po central...

Książka (kartonowa foliowana)
75,05 zł 79,00 zł
Do koszyka

Ewidencja rozliczeń VAT po centralizacji

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2019

Wydawca: Infor
EWIDENCJA ROZLICZEŃ VAT PO CENTRALIZACJI 1. VAT w jednostkach sektora finansów publicznych 1.1. Państwowe jednostki budżetowe 1.2. Jednostki samorządu terytorialnego ...
 
75,05 zł 79,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Elektroniczna dokumentacja podatko...

Książka (kartonowa foliowana)
65,55 zł 69,00 zł
Do koszyka

Elektroniczna dokumentacja podatkowa

Fakturowanie przechowywanieprzekazywanie JPK

Wydawca: Infor
Na podatników nakładane jest coraz więcej nowych obowiązków podatkowych związanych z zastąpieniem papieru elektroniką. Od 18 kwietnia 2019 r. zamówienia publiczne będą zasadnic...
 
65,55 zł 69,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Postępowanie upadłościowe

Współczesne problemy stosowania

Wydawca: Wolters Kluwer
Opracowanie – jako pierwsze na rynku wydawnictw prawniczych – przedstawia szczegółowe analizy stanowisk wyrażanych w doktrynie i judykaturze w odniesieniu do poszczególnyc...
 
134,10 zł 149,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy

Determinanty – reakcja rynku - ocena

Wiek XX przyniósł istotne zmiany na rynkach kapitałowych, wywołane przeobrażeniami otoczenia ekonomicznego i prawno-regulacyjnego, w tym odnoszące się do polityki dzielenia się zyskiem z akc...
 
42,66 zł 44,90 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Czynności niepowtarzalne w sprawach o wypadki drogowe - Outlet

Aspekty procesowo-kryminalistyczne i bezpieczeństwa

Wydawca: Difin
Każdego roku w Polsce ma miejsce około 34 tys. wypadków drogowych uruchamiających procedury karne związane z wykonywaniem czynności sprawdzających oraz niepowtarzalnych. Zaliczamy do nich, p...
OUTLET  
30,00 zł 60,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pom...
 
125,10 zł 139,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego

Wydawca: UMCS
Wybór tematu pracy, odnoszący się do zagadnień stabilności fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, oceniam wysoko. Wynika to...
 
37,91 zł 39,90 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle państw europejskich

Studium z prawa konstytucyjnego

Niezależnie od modelu kontroli konstytucyjności prawa przyjętego w danym państwie sądownictwo konstytucyjne jest obecnie postrzegane jako istotny filar demokratycznego państwa opartego na rządach p...
- 8 %

Dyplomacja Dyplomaci Prus Austrii ...

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
36,71 zł 39,90 zł
Do koszyka
- 8 %

Dyplomacja Dyplomaci Prus Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 maja 1791 roku

Autor: Henryk Kocój
„Prof. Henryk Kocój jest wybitnym, acz ciągle niedocenianym w pełni znawcą i badaczem okresu Sejmu Wielkiego oraz insurekcji kościuszkowskiej. Nie chcę być posądzony o gołosłowność stw...
PRZEDSPRZEDAŻ  
36,71 zł 39,90 zł
Do koszyka Zobacz więcej

An Outline of Polish Commercial Law

This publication is intended primarily for students of courses conducted in English, the curricula of which include topics related to the functioning of Polish entrepreneurs. Although these topics ...
- 50 %

Prawne instrumenty zachowania równowagi finansowej państwa i ich skuteczność - Outlet

W publikacji zostały poruszone tematy kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania finansów publicznych, Przestawiono proces normatywizacji instrumentów zarządzania państwem, mających na ...
OUTLET  
22,45 zł 44,90 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Repolonizacja banków w Polsce - Outlet

Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych

Wydawca: Difin
Przedmiotem monografii są zmiany własnościowe zachodzące w polskim sektorze bankowym, skoncentrowane szczególnie na problemach jego repolonizacji. Autorzy podejmują próbę zdefiniowani...
OUTLET  
29,50 zł 59,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Zasada zdolności płatniczej a polski system podatkowy

Problematyka indywidualizacji ciężaru podatkowego jest istotna, ale zarazem trudna gdyż wpisuje się w odwieczną debatę na temat relacji pomiędzy celem fiskalnym opodatkowania a celem indywidualnym ...
Znaleziono:  5234 pozycje
Przeglądaj: 
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Od najnowszych
Wyświetl:
 • 25
 • 40
 • 60
25
 
Uwaga: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.