Odbiór osobisty zamówień składanych na stronie Lideria.pl


1. Przed odbiorem

Aby móc odebrać zamówienie osobiście, należy złożyć zamówienia na naszej stronie Lideria.pl, opłacić towar przelewem lub kartą oraz wybrać miejsce odbioru zamówienia w jednej z księgarni partnerskich.

Po zaksięgowaniu wpłaty i wysyłce towaru do miejsca odbioru, klient jest informowany drogą mailową o możliwości odbioru zamówienia - nie wcześniej niż kolejnego dnia roboczego.

 

 

2. W miejscu odbioru

Podczas odbioru należy podać:

- imię i nazwisko zamawiającego,

- nr zamówienia (podajemy w emailu informującym o odbiorze).

 

Dopuszczamy możliwość odbioru zamówień przez osoby trzecie, pod warunkiem prawidłowego podania powyższych danych.

Zamówienie oczekuje na odbiór przez 7 dni od daty powiadomienia.

 

Uwaga! Księgarnie partnerskie nie rozpatrują reklamacji ani nie przyjmują zwrotów zamówionych towarów.  Klient może natomiast zrezygnować z odbioru całości zamówienia.

 

 

 

Księgarnia internetowa Lideria.pl - prowadzona przez: Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.