Zwroty i reklamacje1. Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w  dostarczonej publikacji wad technicznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem.

W przypadku zgłaszania reklamacji prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
•    mailowo: reklamacje@lideria.pl
•    telefonicznie: 42 680-44-87, poniedziałek-piątek w godz. 9-17
w celu określenia przyczyny i rodzaju zgłaszanej reklamacji.

Konsultant ustali z Tobą sposób zwrotu reklamowanego towaru. W uzasadnionych przypadkach towar zostanie od Ciebie od razu odebrany przez kuriera, zamówionego na nasz koszt. Przypominamy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych do naszego magazynu za pobraniem!
Prosimy o nieodsyłanie towaru bez wcześniejszego kontaktu z Działem Obsługi Klienta!

Odsyłając reklamację możesz posłużyć się formularzem reklamacyjnym, który znajdziesz TUTAJ.  
Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu (faktura dostępna jest w Twoim profilu w zakładce Twoje zakupy).

Możesz również złożyć pisemne oświadczenie i odesłać je wraz z towarem. W oświadczeniu należy podać:
•    nr zamówienia
•    dokładny adres klienta
•    nazwę i numer produktu, który jest reklamowany
•    powód reklamacji danego produktu
•    sugestię, czy przesłać towar na wymianę, czy też dokonać zwrotu pieniędzy.

Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru  z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego ceny.

Zgłoszenia reklamacyjne będą przez nas na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.  W przypadku braku możliwości wymiany towaru (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie, jaką zapłacił Klient. Pieniądze zostaną wysłane przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

Ważna informacja
Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr
 
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
 
Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: reklamacje@lideria.pl.


2. Odstąpienie od umowy / Zwrot towaru

Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od otrzymania towaru.

W celu odstąpienia od umowy należy w terminie 14 dni skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
•   
mailowo: reklamacje@lideria.pl
•   
telefonicznie: 42 680-44-87, poniedziałek-piątek w godz. 9-17
lub od razu odesłać towar na adres:


OSDW Azymut (Lideria.pl)
Magazyn Zwrotów
Smolice 1 M / Hala G
95-010 Stryków

z dopiskiem "zwrot".

Odsyłając zwrot możesz posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, który znajdziesz TUTAJ

W przypadku złożenia oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy, produkty powinny zostać odesłane w ciągu kolejnych 14 dni.

Lideria.pl zwraca Klientowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania zwracanych produktów ponosi kupujący.
Przypominamy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych do naszego magazynu za pobraniem!Księgarnia internetowa Lideria.pl - prowadzona przez: Ravelo Sp. z o.o., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101.