0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

UMCS

Znaleziono:  1677 pozycji
Przeglądaj: 
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Od najnowszych
Wyświetl:
 • 25
 • 40
 • 60
25
- 50 %

Twierdza czy wspólnota? - Outlet

Europa w polskim dyskursie publicznym

Autor: Grzegorz Żuk
Wydawca: UMCS
Wśród walorów książki wymienić należy wysoką wartość poznawczą analiz i interpretacji. Odtworzenie tego, co w obrazie Europy jest wspólną bazą, pozwala lepiej rozumieć obrazy i...
OUTLET  
14,70 zł 29,40 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Recepcja poezji ukraińskiej przez pisarzy lubelskiego środowiska literackiego w okresie międzywojennym

Próby interpretacji

Wydawca: UMCS
Mimo dużego zainteresowania literaturą ukraińską, w dziedzinie literaturoznawstwa niewystarczająco zbadana pozostaje historia odbioru poezji ukraińskiej w polskiej przestrzeni kulturowej. Lukę tę w...
 
32,40 zł 37,80 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Rysunek i wychowanie plastyczne - Outlet

w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce po II wojnie światowej

Wydawca: UMCS
Recenzowana książka jest w pełni oryginalnym opracowaniem historycznym traktującym o tym fragmencie działalności dydaktyczno-wychowawczej całego systemu naszej szkolnej edukacji, jaki przez dziesią...
OUTLET  
28,88 zł 57,75 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie rodziców dzieci z mukowiscydozą - Outlet

Wydawca: UMCS
Książka Renaty Zubrzyckiej Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie rodziców dzieci z mukowiscydozą wpisuje się w problematykę badawczą pedagogiki specjalnej. Podejmowane w niej zagadnie...
OUTLET  
21,00 zł 42,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Res Historica Nr 46 Rok 2018

Książka (miękka)
43,20 zł 50,40 zł
Do koszyka
- 14 %

Res Historica Nr 46 Rok 2018

Wydawca: UMCS
Jest to czasopismo naukowe założone w 1997 r. Jest organem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Początkowo ukazywało się jako zeszyty monotematyczne. Od tomu 21 (2005)...
 
43,20 zł 50,40 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia - Outlet

Wydawca: UMCS
Książka jest zbiorem teoretycznych przemyśleń i praktycznych analiz przedstawicieli różnych działów pedagogiki specjalnej. Autorzy zamieszczonych w książce tekstów reprezentuj...
OUTLET  
18,38 zł 36,75 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Obszary funkcjonalne miast wojewód...

Książka (miękka)
ZAPOWIEDŹ
Niedostępny

Obszary funkcjonalne miast wojewódzkich w Polsce Przestrzeń współpracy i konkurencji samorządów ter

Wydawca: UMCS
Jest to pierwsza tak obszerna diagnoza stanu i rysujących się tendencji w zarządzaniu miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Autorka, konstruując własne podejście badawcze, przedstawiła złożoność kwes...
ZAPOWIEDŹ  
Niedostępny
Zobacz więcej
- 14 %

Zapomniana sztuka sztuka pamiętania

Redaktor: Teresa Pękala
Wydawca: UMCS
Istota pamięci to szczelina istnienia, wskazująca na rozdział między tym, co stanowi wewnętrzny obraz a rzeczywistym pierwowzorem. Tylko nielicznym, nazwijmy ich tu filozofami-artystami, udaje się ...
 
45,00 zł 52,50 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Rozwój samopodtrzymujący w polityce Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu

Wydawca: UMCS
Monografia jest przygotowana z właściwym kunsztem badawczym. Jej cennym walorem jest ujęcie interdyscyplinarne prowadzonych badań, co prowadzi do uzyskania nowych wyników badań istotnych w o...
 
63,00 zł 73,50 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego

Wydawca: UMCS
Monografia autorstwa dr. Mariusza Wiktora Sienkiewicza podejmuje bardzo ważny, aktualny i interesujący temat badawczy dotyczący lokalnej polityki innowacji i jej roli w ramach lokalnej polityki roz...
 
54,00 zł 63,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Behawioralne uwarunkowania dynamiki cen akcji Od inwestora do rynku

Autor: Mariusz Kicia
Wydawca: UMCS
Praca ma charakter przeglądowo-eksperymentalny. Autor poprawnie identyfikuje lukę w stanie wiedzy i należycie uzasadnia potrzebę podjęcia tego problemu. Wymienionymi w tekście celami badawczymi (ni...
 
32,40 zł 37,80 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Programy telewizyjne o książkach na kanałach polskich stacji w latach 2003-2018. Opis i dokumentacja

Wydawca: UMCS
Prezentowana publikacja jest pierwszym na rodzimym rynku wydawniczym opracowaniem poświęconym w całości programom telewizyjnym o książkach. Czytelnik znajdzie tu dokumentację, informacje i dane dot...
 
28,80 zł 33,60 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów Tom 4 Wolność

Wydawca: UMCS
Leksykon aksjologiczny Słowian i ich Sąsiadów – którego kolejny zeszyt poświęcony WOLNOŚCI oddajemy w ręce Czytelników – jest próbą paralelnego opisania świa...
 
55,80 zł 65,10 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego

Wydawca: UMCS
Wybór tematu pracy, odnoszący się do zagadnień stabilności fiskalnej, ze szczególnym uwzględnieniem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, oceniam wysoko. Wynika to...
 
34,20 zł 39,90 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej - Outlet

Wydawca: UMCS
El libro "Transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas en América Latina", bajo la redacción de la Prof. Dra. Katarzyna Krzywicka y el Dr. Paweł Trefler, tiene un ...
OUTLET  
24,15 zł 48,30 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Polityka właścicielska państwa w okresie transformacji systemowej

Próba syntezy

Wydawca: UMCS
Temat pracy jest bardzo aktualny ze względu na wydarzenia i trendy w polityce gospodarczej ostatnich lat w Polsce i na świecie, które wskazują na wzrost roli państwa, także w sferze szeroko ...
 
32,40 zł 37,80 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Wierszowe filtry poetyckiej tożsamości "rozproszonej"

Autor: Anna Tryksza
Wydawca: UMCS
Monografia Anny Trykszy stanowi niewątpliwie ważne uzupełnienie refleksji nad wierszem wolnym - nie tyle w aspekcie teorii wiersza, co jego wyrafinowanych użyć. Skoro jednak - jak we współcz...
 
28,80 zł 33,60 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Gałąź kwitnąca - Outlet

Książka (miękka)
OUTLET
17,85 zł 35,70 zł
Do koszyka
- 50 %

Gałąź kwitnąca - Outlet

Autor: Leopold Staff
Wydawca: UMCS
Wydana we Lwowie w 1908 roku Gałąź kwitnąca była piątym tomem poetyckim opublikowanym przez Leopolda Staffa, który od debiutu w roku 1901 zdążył zaprezentować się opinii publicznej ró...
OUTLET  
17,85 zł 35,70 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 50 %

Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej - Outlet

w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom 1: Ministerstwo Oświecenia Publicznego

Wydawca: UMCS
Podstawą słownika biograficznego jest imponująca baza źródłowa, na którą składają się, oprócz słowników i opracowań polskojęzycznych i rosyjskojęzycznych, źródła ...
OUTLET  
21,00 zł 42,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Clarte et precision du discours juridique: Procedes referentiels dans les arrets de la cour de cassation

Wydawca: UMCS
Oceniając przeczytaną książkę, stwierdzam, że dowodzi ona wysokich kwalifikacji badawczych dr Marty Sobieszewskiej oraz niewątpliwych kompetencji w dwóch dyscyplinach: lingwistyce i prawie. ...
 
30,60 zł 35,70 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej

(1662-1810)

Autor: Marcin Kojder
Wydawca: UMCS
Praca jest obszernym studium, w którym autor poddał wszechstronnej analizie złożoną antroponimię ludności ruskiej zamieszkałej na historycznych terenach wschodniej Lubelszczyzny, ściślej &nd...
 
37,80 zł 44,10 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Niepamięć postpamięć współpamięć.

Zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci

Wydawca: UMCS
Książka Marty Kubiszyn to dobrze przemyślana i precyzyjnie skonstruowana monografia podsumowująca wieloletnie zainteresowania naukowe autorki. Wpisuje się ona w kulturoznawczy nurt badań nad pamięc...
 
34,20 zł 39,90 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Kazirodztwo Studium prawnokarne i kryminologiczne

Wydawca: UMCS
Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie wzbogacającym literaturę z zakresu prawa karnego materialnego. Na tę ocenę składają się zawartość in formacyjna, oparta na bogatej bazie źr&o...
 
43,20 zł 50,40 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Dostojewski w utworach politycznych Conrada

Wydawca: UMCS
Publikację pani dr Moniki Majewskiej zaliczyć należy do wartościowych osiągnięć polskiej Conradystyki, jak i współczesnej komparatystyki literackiej posługującej się rzetelną interpretacją t...
 
28,80 zł 33,60 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 14 %

Ekonomiczne problemy fałszowania żywności. Instrumenty przeciwdziałania

Wydawca: UMCS
Praca ma charakter monografii dojrzałej naukowo, w pełni udokumentowanej empirycznie, rozprawy wnoszącej nowe wartości do teorii ekonomii i polityki gospodarczej. Wydobycie i naświetlenie problemat...
 
32,40 zł 37,80 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Znaleziono:  1677 pozycji
Przeglądaj: 
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Od najnowszych
Wyświetl:
 • 25
 • 40
 • 60
25
 
Uwaga: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.