0 POZYCJI
KOSZYK PUSTY

rabat

Wolters Kluwer

Znaleziono:  3764 pozycje
Przeglądaj: 
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Od najnowszych
Wyświetl:
 • 25
 • 40
 • 60
25

MERITUM Prawo spółek Tom 1-2

Książka (zintegrowana)
PRZEDSPRZEDAŻ
269,10 zł 299,00 zł
Do koszyka

MERITUM Prawo spółek Tom 1-2

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja stanowi swoisty przewodnik po problematyce prawa spółek. Obejmuje nie tylko przystępne omówienie zagadnień spółek prawa handlowego uregulowanych przepisami kodeksu s...
PRZEDSPRZEDAŻ  
269,10 zł 299,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Książka (miękka)
PRZEDSPRZEDAŻ
8,91 zł 9,90 zł
Do koszyka

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe z dnia 2 kwietnia 1997 r.Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich ...
PRZEDSPRZEDAŻ  
8,91 zł 9,90 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Prawo farmaceutyczne

Książka (twarda)
PRZEDSPRZEDAŻ
134,10 zł 149,00 zł
Do koszyka

Prawo farmaceutyczne

Wydawca: Wolters Kluwer
W publikacji przedstawiono podstawowe pojęcia prawa farmaceutycznego oraz problemy prawne związane z:– dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych,– prowadzeniem ba...
PRZEDSPRZEDAŻ  
134,10 zł 149,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Metodyka sporządzania umów gospoda...

Książka (miękka)
PRZEDSPRZEDAŻ
161,10 zł 179,00 zł
Do koszyka

Metodyka sporządzania umów gospodarczych

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z ob...
PRZEDSPRZEDAŻ  
161,10 zł 179,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Rada pedagogiczna Obowiązki kompetencje i odpowiedzialność

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące organizacji pracy rady pedagogicznej. Szczegółowo zostały omówione zasady funkcjonowania rady pedagogicznej wynikające z obowiązując...
PRZEDSPRZEDAŻ  
62,10 zł 69,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Publiczny transport zbiorowy

Kompendium wiedzy samorządowca

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja stanowi omówienie zagadnień związanych ze stanowieniem prawa miejscowego (i innych aktów) związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego przez organy jednost...
 
62,10 zł 69,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Tempora mutantur cum legibus

Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana

Autor: Anna Tarwacka
Wydawca: Wolters Kluwer
Księga została wydana z okazji 20-lecia istnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Autorzy, pracownicy naukowi tej uczelni, poruszają w d...
 
179,10 zł 199,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego

Wydawca: Wolters Kluwer
W publikacji znajduje się kompleksowa ocena uwarunkowań pracy komornika sądowego w świetle Konstytucji oraz ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, która weszła w życie 1 stycznia ...
 
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Działalność gospodarcza w sektorze MŚP

Praktyczne aspekty tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa. 261 pytań i odpowiedzi

Wydawca: Wolters Kluwer
"Niniejsza książka stanowi (...) próbę przedstawienia – w formie pytań i odpowiedzi – praktycznych aspektów tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa za...
 
161,10 zł 179,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

VAT 2020 Raport specjalny

Książka (miękka)
PRZEDSPRZEDAŻ
9,00 zł 10,00 zł
Do koszyka

VAT 2020 Raport specjalny

Wydawca: Wolters Kluwer
W gąszczu nowych przepisów „Druga połowa 2019 r. i pierwsza połowa 2020 r. to trudny czas dla przedsiębiorców. Większość z nich jest podatnikami VAT. W tym zaś okresie mamy do c...
PRZEDSPRZEDAŻ  
9,00 zł 10,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Prawo ochrony środowiska

Książka (miękka)
PRZEDSPRZEDAŻ
12,51 zł 13,90 zł
Do koszyka

Prawo ochrony środowiska

Wydawca: Wolters Kluwer
W najnowszym, 8. wydaniu publikacji uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw:– z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz nie...
PRZEDSPRZEDAŻ  
12,51 zł 13,90 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich

Analiza prawna z wzorami dokumentów

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka omawia zagadnienia dotyczące organizacji wewnętrznej organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem kluczowych elementów ich ustroju i funkcjono...
 
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian 2019 Tom 1-2

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejścio

Redaktor: Tadeusz Zembrzuski
Wydawca: Wolters Kluwer
Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spojrzenie na nowy kształt postępowania cywilnego, uwzględniające zarówno zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą...
 
359,10 zł 399,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Reprezentacja podmiotów niebędących osobami fizycznymi w postępowaniu cywilnym

Wydawca: Wolters Kluwer
Tematem książki jest problematyka związana z reprezentacją podmiotów niebędących osobami fizycznymi, czyli osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyposażonych w zdolność pra...
ZAPOWIEDŹ  
Niedostępny
Zobacz więcej

Odwołanie darowizny

Książka (twarda)
ZAPOWIEDŹ
Niedostępny

Odwołanie darowizny

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja jest jedynym na rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem dotyczącym odwołania darowizny. Będzie pomocna w wyjaśnianiu wielu problemów praktycznych związanych z tym zagadnieniem...
ZAPOWIEDŹ  
Niedostępny
Zobacz więcej

Kodeks spółek handlowych Komentarz...

Książka (twarda)
ZAPOWIEDŹ
Niedostępny

Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1-2

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka stanowi szczegółowy komentarz do przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich ...
ZAPOWIEDŹ  
Niedostępny
Zobacz więcej

System prawa pracy T.10

Międzynarodowe publiczne prawo pracy

Redaktor: Baran Krzysztof W.
Wydawca: Wolters Kluwer
Tom X Systemu prawa pracy w sposób syntetyzujący prezentuje fundamentalne standardy normatywne prawodawstwa Rady Europy i Unii Europejskiej oraz dokonuje analizy w zakresie ich implementacji...
ZAPOWIEDŹ  
Niedostępny
Zobacz więcej

MERITUM Rachunkowość

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Redaktor: Ewa Walińska
Wydawca: Wolters Kluwer
Opracowanie z dziedziny rachunkowości – w serii MERITUM – ma charakter merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu złożonych problemów dotyczących sprawozdawczości finansowej. Autorz...
 
269,10 zł 299,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Błędy formalne w tekstach prawnych

Wydawca: Wolters Kluwer
Publikacja Błędy formalne w tekstach prawnych jest odmienna od tego, co napisano o technice prawotwórczej. O ile dotychczas wskazywano, jak powinno się redagować tekst prawny, o tyle w tym o...
 
89,10 zł 99,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
- 12 %

Łacińska terminologia prawnicza

Redaktor: Jerzy Zajadło
Wydawca: Wolters Kluwer
Książka zawiera zbiór sentencji, zwrotów i pojęć łacińskich z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, teorii i filozofii prawa, logiki, retoryki oraz erystyki. Spośród szerokie...
 
43,12 zł 49,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych

Wydawca: Wolters Kluwer
W publikacji omówiono odpowiedzialność karną osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem spółkami handlowymi. Opracowanie łączy wyczerpującą prezentację zagad...
 
134,10 zł 149,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Prawo administracyjne materialne

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka stanowi kompleksowe opracowanie współczesnych zagadnień materialnego prawa administracyjnego.W oparciu o aktualne rozwiązania prawne omówiono m.in.:– regulac...
 
71,10 zł 79,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Umowa o świadczenie zdrowotne

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka zawiera prawnoporównawczą, systemową i dogmatyczną analizę umowy o świadczenie zdrowotne. Kontrakt ten, mimo że pozostaje jednym z najczęściej zawieranych w obrocie, dotychczas nie d...
 
134,10 zł 149,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Przestępstwa uwolnienia osoby prawnie pozbawionej wolności (art. 242 i 243 k.k.)

Wydawca: Wolters Kluwer
Opracowanie przedstawia analizę obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych dotyczących przestępstw związanych z odzyskaniem wolności przez osobę prawnie jej pozbawioną:– przestępstwa uw...
 
116,10 zł 129,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej

Świadectwo pracy po zmianach

Książka (miękka)
89,10 zł 99,00 zł
Do koszyka

Świadectwo pracy po zmianach

Wydawca: Wolters Kluwer
Książka w sposób praktyczny i kompleksowy analizuje problemy, z jakimi pracodawcy i służby kadrowe stykają się przy wystawianiu świadectwa pracy. Ponadto zawiera informacje dotyczące przetwa...
 
89,10 zł 99,00 zł
Do koszyka Zobacz więcej
Znaleziono:  3764 pozycje
Przeglądaj: 
Sortuj według:
 • Popularność rosnąco
 • Popularność malejąco
 • Od najstarszych
 • Od najnowszych
 • Cena rosnąco
 • Cena malejąco
 • Tytuł od A do Z
 • Tytuł od Z do A
 • Autor od A do Z
 • Autor od Z do A
 • Wydawca od A do Z
 • Wydawca od Z do A
Od najnowszych
Wyświetl:
 • 25
 • 40
 • 60
25
 
Uwaga: Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.